Τρεις κύριες ομάδες αντιεκκριτικών φαρμάκων: αντιχολινεργικά (ατροπίνη, μετακίνη, πλατιτιλλίνη), τα οποία περιλαμβάνουν τους επιλεκτικούς αποκλεισμούς Μ-αντιχολινεργικής γαστρεπτίνης, αποκλειστές υποδοχέα Η2 ισταμίνης (σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη, φαμοτιδίνη, ροξάτι

Τρεις κύριες ομάδες αντιεκκριτικών φαρμάκων: αντιχολινεργικά (ατροπίνη, μετακίνη, πλατιτιλλίνη), τα οποία περιλαμβάνουν τους επιλεκτικούς αποκλεισμούς Μ-αντιχολινεργικής γαστρεπτίνης, τους αναστολείς υποδοχέα Η2 ισταμίνης (σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη, φαμοτιδίνη, ροξατιδίνη, νιζατιδίνη) και αναστολείς Κ + - Na ATP-ases (ομεπραζόλη)

Οι διαβρωτικές και ελκώδεις αλλαγές στη βλεννογόνο μεμβράνη μπορούν να χρησιμεύσουν ως εκδήλωση ενός ευρέος φάσματος ασθενειών και καταστάσεων που σχετίζονται με βλάβη στην άνω γαστρεντερική οδό. Αυτά περιλαμβάνουν γαστρικό έλκος και έλκος του δωδεκαδακτύλου, φαρμακευτικά και συμπτωματικά έλκη που έχουν προκύψει κατά τη λήψη μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, γλυκοκορτικοειδών ή ως αποτέλεσμα τραυματικού, εγκαύματος ή μετεγχειρητικού σοκ.

Όπως γνωρίζετε, κατά την εφαρμογή της παθολογικής διαδικασίας που οδηγεί στην εμφάνιση διαβρώσεων και ελκών της ανώτερης γαστρεντερικής οδού, η ανισορροπία μεταξύ των συνεχώς υπαρχόντων παραγόντων επιθετικότητας, που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τη βλεννογόνο μεμβράνη του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου και οι προστατευτικοί παράγοντες είναι υψίστης σημασίας, βοηθώντας στην πρόληψη της ανάπτυξης αυτών των βλαβών ή της αποτελεσματικής αναγέννησής τους. Μέχρι σήμερα, έχει αποδειχθεί κατηγορηματικά ότι η παρουσία υδροχλωρικού οξέος είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη διαβρωτικών και ελκωτικών βλαβών της βλεννογόνου μεμβράνης. Μπορούμε να μιλήσουμε για την υπερβολική έκκριση, η οποία εμφανίζεται σε περίπτωση έλκους του δωδεκαδακτύλου, κάποιες μορφές γαστρικού έλκους και σύνδρομο Zollinger-Ellison, μερική υπερέκκριση σε συνδυασμό με σχετική ανεπάρκεια προστατευτικών παραγόντων και, τέλος, την παρουσία του σε φυσιολογικές και χαμηλές συγκεντρώσεις ως απαραίτητο παράγοντα σε περιπτώσεις συμπτωματικών ή φαρμακευτικών ελκών.

Όπως γνωρίζετε, υπάρχουν τρεις κύριες ομάδες αντιεκκριτικών φαρμάκων: αντιχολινεργικά (ατροπίνη, μετακίνη, πλατιτιλλίνη), τα οποία περιλαμβάνουν τους επιλεκτικούς αποκλειστές Μ-αντιχολινεργικής γαστρεντερίνης, αποκλειστές υποδοχέων ισταμίνης Η2 (σιμετιδίνη, ρανιτιδίνη, φαμοτιδίνη, ροξατιδίνη, νιζατιδίνη +) και αναστολείς - Na + - ATP-ases (ομεπραζόλη) [2]. Η φαμοτιδίνη (από το εργοστάσιο χημικών "Gedeon Richter" της Ουγγαρίας, που παράγεται με την ονομασία "Kvamatel") ανήκει στην τρίτη γενιά φαρμάκων της ομάδας των αποκλειστών υποδοχέων Η2. Ορισμένες φαρμακολογικές ιδιότητες το έχουν καταστήσει ένα από τα πιο αποτελεσματικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία βλαβών που σχετίζονται με το οξύ της γαστρεντερικής οδού σήμερα. Η φαμοτιδίνη απορροφάται καλά και η συγκέντρωσή της στον ορό του αίματος δείχνει σαφή συσχέτιση με τη δόση. Η τροφή και η λήψη αντιόξινων δεν έχουν σημαντική επίδραση στην απορρόφησή της. Βρέθηκε υψηλός βαθμός επιλεκτικότητας της δράσης της φαμοτιδίνης, ανάλογα με τη δόση, λόγω του οποίου η πρόσληψη 40 mg φαμοτιδίνης αναστέλλει την έκκριση υδροχλωρικού οξέος κατά 70-80%, η επίδραση φτάνει στο μέγιστο μετά από 3-4 ώρες μετά τη λήψη του φαρμάκου μέσα και παραμένει σε αρκετά υψηλό επίπεδο για 10-12 ώρες ή περισσότερο. Από 30 έως 60% της φαμοτιδίνης, ανάλογα με την οδό χορήγησης, απεκκρίνεται στα ούρα αμετάβλητα. Σε ασθενείς με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια, η απελευθέρωση της φαμοτιδίνης ελαφρά ελαττώνεται. Η ημερήσια θεραπευτική δόση 40 mg φαμοτιδίνης αντιστοιχεί στην αντιεκκριτική δράση 300 mg ρανιτιδίνης ή 1200 mg σιμετιδίνης. Σημειώθηκε ότι η ειδική επίδραση αυτού του φαρμάκου με μία μόνο δόση διαρκεί πολύ περισσότερο από εκείνη άλλων H2-αποκλειστών. Τα κύρια πλεονεκτήματα της φαμοτιδίνης, σε σύγκριση με την πρώτη γενιά φαρμάκου σιμετιδίνης, περιλαμβάνουν την απουσία αλληλεπίδρασης της με το σύστημα κυτοχρώματος P-450 του ήπατος. Λόγω αυτού, δεν επηρεάζει το μεταβολισμό ορισμένων φαρμάκων και δεν προκαλεί τη συσσώρευσή τους. Η φαμοτιδίνη επίσης δεν αυξάνει την έκκριση της προλακτίνης και δεν προκαλεί αντιανδρογόνο δράση, δεν αλληλεπιδρά με αλκοολική αφυδρογονάση του ήπατος. Οι παρενέργειες της φαμοτιδίνης σε ένα δείγμα πάνω από 6.000 παρατηρήσεων σημειώθηκαν στο 0,43% των περιπτώσεων με τη μορφή γαστρεντερικών διαταραχών, κεφαλαλγίας και δερματικού εξανθήματος. Οι προκύπτουσες διαταραχές εξαφανίστηκαν μόνες τους μετά τη διακοπή του φαρμάκου ή τη δόση του μειώθηκε. Η κλινική αποτελεσματικότητα της φαμοτιδίνης αξιολογήθηκε σε μελέτες από ξένους και εγχώριους συγγραφείς με βάση τη μελέτη ορισμένων βασικών παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την πορεία της παθολογικής διαδικασίας. Διαπιστώθηκε ότι όταν χρησιμοποιείται μια θεραπευτική δόση 40 mg την ημέρα, χορηγούμενη μία ή δύο φορές την ημέρα στα 20 mg, οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου του πεπτικού έλκους με τη μορφή πόνου και δυσπεπτικών συμπτωμάτων μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας εξαφανίστηκαν μερικώς ή πλήρως στο 52-70% των ασθενών. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, κατά τη λήψη quamatel σε 48 ασθενείς με έλκος δωδεκαδακτύλου, ο πόνος εξαφανίστηκε μετά από 2 εβδομάδες στο 82% των περιπτώσεων. Μετά από 4 εβδομάδες, βρέθηκαν ουλές έλκους του δωδεκαδακτύλου στο 75 - 85% των ασθενών, στις παρατηρήσεις μας ο αριθμός ήταν 86% και στους μισούς ασθενείς, το kvamatel χρησιμοποιήθηκε ως μονοθεραπεία [3]. Μέχρι το τέλος της όγδοης εβδομάδας, σύμφωνα με τους Ιάπωνες συγγραφείς, η επούλωση των δωδεκαδακτύλων, των γαστρικών ελκών, των ανατομικών ελκών επιτεύχθηκε κατά μέσο όρο στο 92% των περιπτώσεων.

Η φαμοτιδίνη είναι ένα αποτελεσματικό αντιεκκριτικό φάρμακο με υψηλή επιλεκτικότητα, δεν έχει παρενέργειες χαρακτηριστικές της σιμιτιδίνης, δεν επηρεάζει το μεταβολισμό άλλων φαρμάκων

Στη θεραπεία της γαστρικής αιμορραγίας, χρησιμοποιείται μια μορφή δοσολογίας του quamatel για παρεντερική χορήγηση. Σύμφωνα με ξένους ερευνητές, ένα θετικό αποτέλεσμα στη θεραπεία της γαστρικής αιμορραγίας που προκαλείται από πεπτικά, στρες ή έλκη φαρμάκων, καθώς και διαβρωτικές βλάβες, μετά από επτά ημέρες θεραπείας επιτεύχθηκε σε 68 - 75% των περιπτώσεων. Η διαλυτή μορφή του kvamatel έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από οικιακούς συγγραφείς [3]. Δεδομένα σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου για γαστρική αιμορραγία σε 22 ασθενείς σε δόση 40-80 mg την ημέρα δείχνουν ότι η διακοπή του και (ή) η απουσία υποτροπής επιτεύχθηκε στο 82% των περιπτώσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του kvamatel συνδυάστηκε με τη χρήση όλων των σύγχρονων μέσων αιμόστασης, συμπεριλαμβανομένων των ενδοσκοπικών μεθόδων. Η επακόλουθη θεραπεία περιελάμβανε από του στόματος χορήγηση quamatel. Χρησιμοποιήσαμε επιτυχώς την ενέσιμη μορφή σε περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατή η από του στόματος χορήγηση του φαρμάκου. Σε 8 ασθενείς με οξεία παγκρεατίτιδα ή επιδείνωση χρόνιας παγκρεατίτιδας, η ενδοφλέβια χορήγηση στάγδην κατέστησε δυνατή την ταχεία διακοπή του πόνου και τον επαναλαμβανόμενο εμετό την πρώτη ημέρα. Επιπλέον, το kvamatel συνταγογραφήθηκε σε ασθενείς με οισοφάγο-υπεζωκοτικό συρίγγιο και γαστρικό έλκος, οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση που περιπλέκεται από οισοφαγική στένωση και έλκος πεντικού, ασθενείς με πολλαπλό έμετο και πολλαπλά έλκη στομάχου ενώ λαμβάνουν μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), καθώς και έλκη. στομάχι στο πλαίσιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η παρεντερική χορήγηση του quamatel ήταν δυνατόν να σταματήσει τις οξείες εκδηλώσεις που σχετίζονται, ειδικότερα, με υπερβολική έκκριση υδροχλωρικού οξέος, και στη συνέχεια να συνεχίσει τα θεραπευτικά μέτρα με προγραμματισμένο τρόπο. Τα δεδομένα της βιβλιογραφίας δείχνουν την επιτυχή χρήση της φαμοτιδίνης στη θεραπεία των ελκών που προκαλούνται από τη λήψη ΜΣΑΦ [1]. Ένα αποδεικτικό μοντέλο αποτελεσματικότητας της φαμοτιδίνης είναι το σύνδρομο Zollinger-Ellison. Η χρήση μιας επιτρεπόμενης ημερήσιας δόσης 120-160 mg μειώνει σημαντικά τον ρυθμό ροής του υδροχλωρικού οξέος και της πεψίνης και η συχνότητα χορήγησης είναι χαμηλότερη από εκείνη της σιμετιδίνης και της ρανιτιδίνης. Η φαμοτιδίνη χρησιμοποιείται επιτυχώς στη θεραπεία της οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση: 4-6 εβδομάδες θεραπείας σε θεραπευτική (40 mg) ή δύο φορές τις δόσεις της στο 70% των περιπτώσεων που επιτρέπεται να σταματήσουν τις φλεγμονώδεις αλλαγές και τις κλινικές εκδηλώσεις της νόσου. Εκτός από τις ασθένειες που συζητήθηκαν παραπάνω, είναι απαραίτητο να θυμόμαστε την ύπαρξη ασθενών με συμπτώματα υπεροξέος, οι οποίοι μπορεί να συνοδεύονται από διαβρωτική γαστροδωδεδενίτιδα - σε αυτές τις περιπτώσεις, ο διορισμός της φαμοτιδίνης μπορεί επίσης να είναι δικαιολογημένος. Και τέλος, η χρήση του ως μέσου για την πρόληψη υποτροπών σε δόση 20 mg, σύμφωνα με πολυκεντρικές μελέτες, μείωσε την πιθανότητα επαναλαμβανόμενης επιδείνωσης στο 23%.

Έτσι, η φαμοτιδίνη (quamatel) είναι ένα αποτελεσματικό αντιεκκριτικό φάρμακο με υψηλή επιλεκτικότητα και είναι ικανό, σε σημαντικά χαμηλότερη δόση, σε σύγκριση με άλλους αποκλειστές Η2 υποδοχέων, να έχει ανασταλτική επίδραση στην έκκριση υδροχλωρικού οξέος. Το φάρμακο απορροφάται καλά μετά τη χορήγηση από το στόμα, διατηρώντας υψηλή συγκέντρωση στο αίμα και θεραπευτική δραστηριότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που του επιτρέπει να λαμβάνεται μία φορά την ημέρα. Η διαθέσιμη μορφή για παρεντερική χορήγηση καθιστά δυνατή τη χρήση της σε καταστάσεις όπου είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί υψηλή συγκέντρωση στο αίμα σε σύντομο χρονικό διάστημα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου είναι αδύνατο να πάρετε το φάρμακο μέσα. Η φαμοτιδίνη δεν έχει καμία παρενέργεια χαρακτηριστική της σιμετιδίνης, δεν επηρεάζει το μεταβολισμό άλλων φαρμάκων. Το εύρος των ασθενειών στις οποίες το quamatel μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ο κύριος θεραπευτικός παράγοντας ή για την πρόληψη βλαβών που σχετίζονται με υπερβολική έκκριση υδροχλωρικού οξέος παραμένει αρκετά ευρύ, παρά την εμφάνιση πιο ισχυρών αναστολέων έκκρισης. Όλα τα παραπάνω μας επιτρέπουν να προτείνουμε την ευρεία χρήση του kvamatel στην κλινική πρακτική..

1. Artishevskaya NI, Buglova AE Προστατευτικός ρόλος του kvamatel R στη χρήση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Medical Market, 1996, v 24 (4). Σ. 31-32.
2. Belousov Yu. B., Asetskaya IL Φαρμακοθεραπεία της νόσου του πεπτικού έλκους. Clinical Pharmacology and Therapy, 1993, ν2. Σ. 54-57
Z. Nikiforov P. A., Belousova E. A., Zlatkina A. R. et al. Εμπειρία χρήσης του φαρμάκου "Kvamatel" στη θεραπεία των πεπτικών βλαβών του ανώτερου γαστρεντερικού σωλήνα. Ρωσικό περιοδικό γαστρεντερολογίας, ηπατολογίας, κολοπροκτολογίας. Υλικά της 2ης Γαστρεντερολογικής Εβδομάδας, 1996, κατά 4.Ρ. 96

Ποιο είναι καλύτερο από το quamatel ή τη ρανιτιδίνη

Το θεραπευτικό αποτέλεσμα της φαμοτιδίνης σχετίζεται κυρίως με μείωση της επιθετικότητας του γαστρικού χυμού
Η φαμοτιδίνη μειώνει την παραγωγή υδροχλωρικού οξέος και τη δραστικότητα της πεψίνης. σε εφάπαξ δόση των 40 mg μειώνει τη νυχτερινή έκκριση ιόντων Η + κατά 94%, τη βασική έκκριση κατά 92%.

Η φαμοτιδίνη έχει έναν επιπλέον μηχανισμό δράσης
Διεγείρει τις προστατευτικές ιδιότητες του βλεννογόνου του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου με:

 • αυξημένη ροή αίματος στον βλεννογόνο,
 • αύξηση της παραγωγής διττανθρακικών,
 • αύξηση της σύνθεσης των προσταγλανδινών,
 • ενίσχυση της επιθηλιακής επισκευής.

Υψηλότερη αποτελεσματικότητα του KVAMATEL σε σύγκριση με τη ρανιτιδίνη αποδείχθηκε από πολυκεντρικές κλινικές μελέτες ασθενών με έλκος δωδεκαδακτύλου [1, 2].
Τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών απεικονίζονται σε γράφημα που δείχνει το ποσοστό των ασθενών που θεραπεύτηκαν σε διαφορετικούς χρόνους θεραπείας..

Το KVAMATEL ® ανακουφίζει γρήγορα τον πόνο στη νόσο του πεπτικού έλκους [1, 3, 4]. Όταν λαμβάνεται από το στόμα σε εφάπαξ δόση 40 mg την ημέρα, το σύνδρομο πόνου εξαφανίζεται εντός 1 εβδομάδας στο 66% των ασθενών. Με ενδοφλέβια χορήγηση 20 mg δύο φορές την ημέρα, ο πόνος στις περισσότερες περιπτώσεις εξαφανίζεται την 3η - 4η ημέρα της θεραπείας [5, 7].

Οι κύριες διαφορές μεταξύ του KVAMATEL και άλλων H2-blockers
Λιγότερη μέση αποτελεσματική θεραπευτική δόση

  Kvamatel 40 mg
  Ρανιτιδίνη 300 mg
  Κιμετιδίνη 1000 mg

Μεγαλύτερη διάρκεια
  Kvamatel 10 ?? 12 ώρες
  Ρανιτιδίνη 7; 8 ώρες
  Σιμετιδίνη 5 ώρες

Δεν έχει τυπικές παρενέργειες άλλων H2 αποκλειστών
Η πιθανότητα ανεπιθύμητων ενεργειών δεν υπερβαίνει το 1%. Ασφαλές για μακροχρόνια χρήση.

Δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ήπατος.

Μπορεί να συνιστάται για μακροχρόνια θεραπεία σε άνδρες:

 • δεν προκαλεί ανικανότητα, καθώς δεν έχει αντιανδρογόνο δράση.
 • η γυναικομαστία δεν αναπτύσσεται λόγω του γεγονότος ότι δεν αυξάνει το επίπεδο της προλακτίνης στο αίμα.

Δεν αυξάνει τη βιοδιαθεσιμότητα του αλκοόλ, καθώς δεν μειώνει τη δραστηριότητα της αφυδρογονάσης του ηπατικού αλκοόλ.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς για τη θεραπεία διαβρωτικών και ελκωτικών βλαβών του οισοφάγου, του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου σε άτομα που πάσχουν από αλκοολισμό.

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα του KVAMATEL είναι η διαθεσιμότητα μιας μορφής δοσολογίας για ενδοφλέβια χορήγηση.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
Δεν αλληλεπιδρά με το ενζυμικό σύστημα του κυτοχρώματος P450, επομένως δεν επηρεάζει τον μεταβολισμό ορισμένων φαρμάκων (έμμεσα αντιπηκτικά, διφαινίνη, θεοφυλλίνη, προπρανολόλη, μετρονιδαζόλη κ.λπ.). Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι με την αύξηση του pH του γαστρικού χυμού, η απορρόφηση της ταυτόχρονα εφαρμοζόμενης κετοκοναζόλης μπορεί να μειωθεί..

Ασφάλεια
Δεν έχει καρκινογόνο και μεταλλαξιογόνο δράση. δεν επηρεάζει την αναπαραγωγική λειτουργία.

Ενδείξεις για το διορισμό του KVAMATELA και τις συνιστώμενες δόσεις
Πεπτικό έλκος του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου
με επιδείνωση - 40 mg μία φορά την ημέρα το βράδυ.
σε ύφεση ως θεραπεία συντήρησης κατά της υποτροπής - 20 mg 1 φορά την ημέρα.

Οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση
40-80 mg ανά ημέρα.

Συμπτωματικά έλκη
Σύνδρομο Zollinger - Ellison - 60 - 80 mg ανά ημέρα.
φαρμακευτικά έλκη (όταν χρησιμοποιείτε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και στεροειδείς ορμόνες) και έλκη στρες - 40 mg μία φορά την ημέρα για θεραπεία και 20 mg μία φορά την ημέρα για πρόληψη.

Το KVAMATEL® χρησιμοποιείται ενδοφλεβίως:

 • για τη θεραπεία διαβρωτικών και ελκωτικών βλαβών της γαστροδωδεκαδακτυλικής ζώνης.
 • για την πρόληψη της αιμορραγίας?
 • για τη θεραπεία του γαστρικού έλκους και του έλκους του δωδεκαδακτύλου με σύνδρομο έντονου πόνου.
 • εάν είναι αδύνατο να πάρετε το φάρμακο από το στόμα με οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση, περιπλεγμένο από πεπτικό έλκος ή στένωση του οισοφάγου · με συρίγγια του οισοφάγου-τραχείας ή του οισοφάγου-υπεζωκότα, έμετο, κώμα κ.λπ.
 • για την πρόληψη της αναρρόφησης (σύνδρομο Mendelssohn) με γενική αναισθησία.
 • για τη θεραπεία και πρόληψη οξέων έλκους με εκτεταμένα εγκαύματα και κρυοπαγήματα, νευροχειρουργικές επεμβάσεις και άλλες καταστάσεις άγχους.
 • στη θεραπεία της αιμορραγίας. σύμφωνα με τους Ρώσους συγγραφείς [5, 7, 8], ισχύει στο 87% των περιπτώσεων.

Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως, το QUAMATEL® προκαλεί ταχύτερη και πιο έντονη αναστολή της γαστρικής έκκρισης από τη μορφή του δισκίου. Το μέγιστο αποτέλεσμα μετά την ενδοφλέβια χορήγηση αναπτύσσεται εντός 30 λεπτών. και μετά από του στόματος χορήγηση; Μετά από 1 ώρα.

Η χρήση του KVAMATEL σε οξείες καταστάσεις μειώνει τον αριθμό των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική θεραπεία.

Συνιστώμενες δόσεις: 20 mg ενδοφλεβίως (εκτόξευση ή στάγδην) δύο φορές την ημέρα.

Η χρήση του KVAMATEL σε ενέσιμη μορφή για τη νόσο του πεπτικού έλκους σάς επιτρέπει να σταματήσετε το σύνδρομο επίμονου πόνου εντός 2 ?? 3 ημερών.
Αποτελεσματικό για την ανακούφιση του πόνου στην οξεία παγκρεατίτιδα και επώδυνες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας.

Αντενδείξεις
Οι κύριες αντενδείξεις για τη χρήση του KVAMATEL είναι η υπερευαισθησία στους αποκλεισμούς H2, η εγκυμοσύνη, η γαλουχία, η παιδική ηλικία (λόγω έλλειψης απαραίτητης εμπειρίας). Σε νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης κάτω από 30 × 60 ml / min) και μη αντισταθμιζόμενη κίρρωση του ήπατος, η δόση πρέπει να μειωθεί στα 20 mg ανά ημέρα.

Προειδοποίηση
Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, είναι απαραίτητο να αποκλείσετε την κακοήθη φύση του έλκους του στομάχου (όπως για όλους τους αποκλεισμούς H2).

Παρενέργεια
Το KVAMATEL ® είναι γενικά καλά ανεκτό από τους ασθενείς. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι πολύ σπάνιες; πονοκέφαλος, ζάλη, δυσκοιλιότητα, διάρροια.

Έντυπο απελευθέρωσης και συσκευασία
28 επικαλυμμένα δισκία, 20 mg το καθένα.
14 επικαλυμμένα δισκία, 40 mg το καθένα.
5 φιαλίδια λυοφιλισμένης σκόνης, 20 mg το καθένα για την παρασκευή ενέσιμου διαλύματος, πλήρης με 5 φύσιγγες διαλύτη, 5 ml το καθένα.

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης!Βιβλιογραφία:

1. Dobrilla G., De Pretis G., Piazzi L. et al. Σύγκριση της χορήγησης φαμοτιδίνης και ρανιτιδίνης μία φορά την ημέρα κατά τον ύπνο στη βραχυπρόθεσμη θεραπεία του έλκους του δωδεκαδακτύλου. Μια πολυκεντρική διπλή-τυφλή ελεγχόμενη μελέτη. Σκάνδαλο. J. Ciastroenlerol. 1987, 22, 21-28.

2. Bianchi RG. Dicenta C,, Cook T. et al. Επισκόπηση μιας εκτεταμένης παγκόσμιας μελέτης μιας νέας ανταγωνιστής H 2-υποδοχέα φαμοτιδίνης σε σύγκριση με τη ρανιτιδίνη στη θεραπεία του οξέος έλκους του δωδεκαδακτύλου. J.CIin, Gaslroenterol. 1989, 9, 14-18.

3. Gitnick G. Famotidine στις ΗΠΑ: μια ανασκόπηση των μελετών αποτελεσματικότητας. J. IntMed. Res. 1989, 17, 17Α-24Α.

4. J. C. Reynolds et αϊ. Μπορούν να γίνουν ταχύτερα τα έλκη της φαμοτιδίνης στο δωδεκαδακτύλιο και να παρέχουν νωρίτερη ανακούφιση από τον πόνο από τη ρανιτιδίνη: Μια προοπτική τυχαία. Διπλή τυφλή μελέτη 594 ασθενών. Γαστρεντερολογία, 1992, 102, N4, Pt2, A 151.

5. Belousova Ε.Α. Κβαμάτελ; ένα νέο αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία διαβρωτικών και ελκωτικών βλαβών του άνω γαστρεντερικού σωλήνα. Pharmacy, 3, 1996, σελ. 46.

6. Physicians Desk References, εκδ. 44, σελ. 428, 1990.

7. Nikiforov P.A., Belousova E.A. Η αποτελεσματικότητα της χρήσης του Kvamatel σε διαβρωτικές και ελκώδεις βλάβες του άνω γαστρεντερικού σωλήνα. Περίληψη του δημοκρατικού συνεδρίου "Έλκη στομάχου", Anapa, 1 Οκτωβρίου 1996, σελ. 112-113.

8. Loginov A. F., Kalinin A.B., Moroz E.V. Σκεπτικό και βάση για τη χρήση της μορφής ένεσης του Kvamatel για τη θεραπεία των γαστροδερδιακών ελκών που περιπλέκονται από αιμορραγία. Περίληψη του δημοκρατικού συνεδρίου "Έλκη στομάχου", Anapa, 1 Οκτωβρίου 1996, σελ. 98-100.

QUAMATEL ή RANITIDIN - το οποίο είναι καλύτερο

RANITIDIN ή KVAMATEL: το οποίο είναι καλύτερο - σχόλια, σύγκριση, ποια είναι η διαφορά, αποτελεσματικότητα

KVAMATEL
ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗΔεν είστε σίγουροι ποιο είναι καλύτερο από το QUAMATEL ή το RANITIDIN; Αφού διαβάσετε σχόλια αυτών των φαρμάκων στον ιστότοπό μας, θα είναι ευκολότερο για εσάς να καταλάβετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ τους και να επιλέξετε ποια από τα φάρμακα είναι καλύτερα. Επίσης, μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις τρέχουσες τιμές για RANITIDIN και KVAMATEL.

Κριτικές για το φάρμακο KVAMATEL

Όνομα: Alexander Pyatalov
Επανεξέταση: Λειτουργεί, αυτό είναι σίγουρο! Η καούρα εξαφανίζεται και το στομάχι δεν πιέζεται!

Όνομα: Svetlana Sheina
Ανασκόπηση: Έχω πιει για μια εβδομάδα, η κατάστασή μου έχει βελτιωθεί αισθητά, αλλά η διατροφή είναι απαραίτητη!

Όνομα: Gulnara
Επανεξέταση: και μου συνταγογραφήθηκε kvamatel για φαρυγγίτιδα - μετά από κάψιμο του λαιμού μου με υγρό άζωτο. κανείς δεν θα σας πει τι σχέση έχει αυτό το φάρμακο με την φαρυγγίτιδα?

Όνομα: Anar
Επανεξέταση: για προφυλακτικούς σκοπούς, συνταγογραφήθηκε. Για να γράψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. εάν δεν χρειαζόταν δεν θα διοριζόταν

Όνομα: Τατιάνα
Επανεξέταση: Στην πρώτη - η ίδια υποδοχή όταν βοηθάει η έξαρση.

Όνομα: Lola Sultonova
Ανασκόπηση: Το Kvamatel είναι ασθενοφόρο για το στομάχι

Κριτικές για το φάρμακο RANITIDINE

Όνομα: Tatiana Demidova
Μαρτυρία: Κάτι φοβερό φάρμακο, τόσες πολλές παρενέργειες. Και ήθελα να πιω αυτή τη Ρανιτιδίνη. Η ομεροζόλη δεν με βοηθά πια, αλλά το έκανε καλά πριν..

Αγοράστε φυσικά φάρμακα για τη μείωση του στομάχου εδώ

Κωδικός προσφοράς έκπτωσης MAT6375

Όνομα: Tatiana Povoiko
Επανεξέταση: Πριν από περίπου 25 χρόνια είχα ένα έλκος δωδεκαδακτύλου και μετά από ενδονοσοκομειακή θεραπεία, μου συνταγογραφήθηκε ρανιτιδίνη για πρόληψη και, πιθανώς, για την ενοποίηση της θεραπείας, ένα δισκίο τη νύχτα. Πήρα αυτό το φάρμακο τα επόμενα χρόνια, αλλά ήδη όταν εμφανίστηκαν πόνοι στην περιοχή του στομάχου. Μπορώ να πω ότι με βοήθησε πολύ, μπορεί να πει κανείς, με έσωσε. Αλλά ακόμα, είναι αδύνατο να το πάρω χωρίς σύσταση γιατρού, ώστε να μην καλύψουμε μια πιο επικίνδυνη ασθένεια, η οποία γράφεται στις οδηγίες.

Όνομα: Σεργκέι Κούστοφ
Επανεξέταση: Η ρανιτιδίνη είναι μια εξαιρετική διάσωση από σοβαρό πόνο στο στομάχι!

Όνομα: evgeny vasiliev
Μαρτυρία: Κάτι φοβερό φάρμακο, τόσες πολλές παρενέργειες. Και ήθελα να πιω αυτή τη Ρανιτιδίνη. Η ομεροζόλη δεν με βοηθά πια, αλλά το έκανε καλά πριν..

Όνομα: Alexander Kuznetsov
Επανεξέταση: βοηθά στην καούρα

Όνομα: Victoria P.
Κριτική: Ευχαριστώ για τη συμβουλή, θα προσπαθήσω

Όνομα: Likhaeva Ekaterina
Κριτική: Καλησπέρα, ο κτηνίατρος συνταγογράφησε τη γάτα για δυσπεψία. Έχει αντιμετωπίσει κάποιος αυτό;?

Τι μπορεί να αντικαταστήσει τη ρανιτιδίνη: μια σύγκριση παρόμοιων φαρμάκων

Η ρανιτιδίνη είναι ένα ρωσικό φάρμακο που προορίζεται για τη θεραπεία της γαστρεντερικής δυσλειτουργίας. Αυτό είναι ένα οικονομικό, αποτελεσματικό φάρμακο που είναι γνωστό στους ασθενείς για περισσότερο από μια δεκαετία. Υπάρχουν πολλές μορφές απελευθέρωσης για ευκολία στη χρήση. Εάν, για κάποιο λόγο, η ρανιτιδίνη δεν είναι κατάλληλη για τον ασθενή, συνιστάται η επιλογή αναλόγων κατόπιν προηγούμενης συμφωνίας με το γιατρό..

Το φάρμακο βοηθά στην καταπολέμηση τέτοιων ασθενειών:

 • παλινδρόμηση της οισοφαγίτιδας,
 • διάβρωση και ελκώδεις αλλοιώσεις του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου,
 • γαστροπάθειες που προκαλούνται από τη χρήση ναρκωτικών (αναλγητικά, ορμόνες, ΜΣΑΦ),
 • Σύνδρομο Zollingel-Ellison,
 • δυσπεπτικές διαταραχές ανεξήγητης αιτιολογίας, οι οποίες συνοδεύονται από πόνο στο στομάχι,
 • ως επιπρόσθετο στοιχείο σε σύνθετες θεραπευτικές αγωγές για μαστοκυττάρωση και αδενομάτωση,
 • χειρουργική επέμβαση: προληπτική θεραπεία για γαστρεντερική αιμορραγία που μπορεί να συμβεί μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Το φάρμακο είναι μέρος μιας ομάδας αντι-εκκριτικών φαρμάκων που επιβραδύνουν την παραγωγή οξέος.

Οφέλη της ρανιτιδίνης έναντι παρόμοιων φαρμάκων

Το κύριο πλεονέκτημα του Ranitin είναι το χαμηλό κόστος και το κατάλληλο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Παρατηρούνται επίσης τα ακόλουθα πλεονεκτήματα του φαρμάκου:

 • το φάρμακο μπορεί να αγοραστεί σε κάθε φαρμακείο και να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
 • κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η συγκέντρωση του υδροχλωρικού οξέος ομαλοποιείται,
 • Η ρανιτιδίνη λειτουργεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: τουλάχιστον 11-13 ώρες, ο χρόνος ημιζωής είναι 120 λεπτά,
 • ομαλοποιεί την οξύτητα,
 • Τα δισκία μπορούν να χρησιμοποιηθούν πριν ή μετά τα γεύματα, κατά την κρίση του ασθενούς.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο (αντιδράσεις υπερευαισθησίας, αλλεργίες, αναποτελεσματικότητα) το φάρμακο δεν είναι κατάλληλο, ο γιατρός θα επιλέξει αντικαταστάτη.

Σύγκριση ρανιτιδίνης με άλλα φάρμακα: γνώμη γιατρού

Σύμφωνα με τους γιατρούς, τα βασικά μέσα σύνθετης θεραπείας για ασθένειες του γαστρεντερικού σωλήνα είναι φάρμακα με αντικαρκινικές, αντιεκκριτικές ιδιότητες. Ένας εξέχων εκπρόσωπος αυτής της ομάδας φαρμάκων είναι η ρανιτιδίνη. Στη Ρωσία, έχουν καταχωριστεί πολλά φάρμακα με ένα τόσο δραστικό συστατικό από διάφορους κατασκευαστές: Acidek, Ranisan, Rantak, Ulkodin, Ranison, Ranks, Zantak, Zantin.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορεί να απαιτείται αντικατάσταση εάν η ρανιτιδίνη προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες (πονοκέφαλος, ναυτία, έμετος, απώλεια μαλλιών, διαταραχές αφόδευσης, δυσλειτουργία του ήπατος, αρρυθμία). Απαιτείται επίσης ένα ανάλογο για ασθενείς που αντενδείκνυνται κατά τη λήψη ρανιτιδίνης: ασθενείς κάτω των 14 ετών, έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, άτομα με δυσλειτουργία του ήπατος και των νεφρών, ατομική δυσανεξία στις δραστικές ή βοηθητικές ουσίες.

Η σύγχρονη γαστρεντερολογία θεωρεί τη Ρανιτιδίνη ως παρωχημένο φάρμακο, σε σύγκριση με φάρμακα που περιλαμβάνουν φαμοτιδίνη και τα οποία ταξινομούνται ως αποκλειστές αντλιών πρωτονίων. Οι γιατροί προσπαθούν να συνταγογραφήσουν πιο σύγχρονα φάρμακα, καθώς είναι καλύτερα ανεκτά από τους ασθενείς, προκαλούν λιγότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις στο σώμα και παρουσιάζουν πιο έντονες θεραπευτικές ιδιότητες..

Ρανιτιδίνη ή Φαμοτιδίνη: η οποία είναι καλύτερη

Η φαμοτιδίνη είναι ένα φτηνό υποκατάστατο της ρανιτιδίνης. Και τα δύο φάρμακα αποκλείουν τους υποδοχείς Η-2 που αναγνωρίζουν την ισταμίνη. Η κύρια διαφορά είναι η σύνθεση. Τα φάρμακα περιλαμβάνονται στην ίδια φαρμακολογική ομάδα, αποτρέπουν την έκκριση οξέος στο στομάχι. Τα φάρμακα που περιέχουν φαμοτιδίνη περιέχουν λιγότερο δραστική ουσία (40 m), ενώ ένα δισκίο ρανιτιδίνης περιέχει 150 mg. Η ρανιτιδίνη απορροφάται ταχύτερα από την Φαμοτιδίνη, αλλά δείχνει τη φαρμακολογική της επίδραση αργότερα.

Σπουδαίος! Δεν υπάρχουν αξιόπιστες πληροφορίες που να δείχνουν ότι η ρανιτίνη είναι περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική για άλλους εκπροσώπους των αποκλειστών Η-2 ισταμίνης: φαμοτιδίνη, νιζατιδίνη, σιμετιδίνη.

Παρά τη διαφορετική σύνθεση και συγκέντρωση των δραστικών ουσιών, τα φάρμακα είναι εναλλάξιμα, χρησιμοποιούνται σε θεραπευτικές αγωγές που απαιτούν τη χρήση αντι-εκκριτικών παραγόντων. Μην χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα τη Φαμοτιδίνη και τη Ρανιτιδίνη. Συνιστάται να αναθέσετε την επιλογή του φαρμάκου σε γαστρεντερολόγο, ο οποίος θα λάβει υπόψη τα συνοδευτικά συμπτώματα και τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά του σώματος του ασθενούς..

Σύγκριση με το De-Nol

Το De-Nol είναι φάρμακο με αντιφλεγμονώδεις, αντιφλεγμονώδεις, βακτηριοκτόνες και στυπτικές ιδιότητες, το οποίο έχει εγκριθεί για χρήση από παιδιά από 4 ετών. Τα φάρμακα διαφέρουν ως προς τη σύνθεση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τη θεραπεία όσο και για την πρόληψη. Το De-Nol βοηθά καλύτερα τους ασθενείς με γαστρικό έλκος βακτηριακής προέλευσης, καθώς είναι αποτελεσματικό κατά του Helicobacter Pylori. Το φάρμακο όχι μόνο βοηθά στην καταπολέμηση της λοίμωξης, αλλά έχει επίσης προστατευτική επίδραση στον γαστρικό βλεννογόνο.

Το De-Nol συνταγογραφείται σε ένα μάθημα, η διάρκεια του οποίου καθορίζεται από τον γιατρό. Η διάρκεια της θεραπείας δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες. Το φάρμακο ενδείκνυται για ασθενείς με επιδείνωση της γαστροδεδοδενίτιδας, της γαστρίτιδας, του γαστρικού έλκους και του έλκους του δωδεκαδακτύλου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ρανιτιδίνης και του Omez (ομεπραζόλη)?

"Ρανιτιδίνη ή Ομεπραζόλη;" - με αυτήν την ερώτηση, οι ασθενείς συχνά απευθύνονται σε γαστρεντερολόγους. Η ομεπραζόλη είναι ένας εκπρόσωπος των αναστολέων αντλίας πρωτονίων και η ρανιτιδίνη είναι ένας αποκλειστής υποδοχέα ισταμίνης Η-2. Και τα δύο φάρμακα ανήκουν στην ομάδα των αντιεκκριτικών φαρμάκων που εμποδίζουν την παραγωγή υδροχλωρικού οξέος. Είναι αποτελεσματικά στη θεραπεία της γαστρίτιδας, του γαστρικού έλκους, συνοδευόμενα από υψηλή οξύτητα. Ταυτόχρονα, οι γαστρεντερολόγοι τονίζουν ότι οι PPIs είναι πιο αποτελεσματικοί από τους αποκλειστές υποδοχέων ισταμίνης..

Σπουδαίος! Εάν ο ασθενής εμφανίσει αντοχή στην ομεπραζόλη, ο γιατρός θα συστήσει τη λήψη άλλων φαρμάκων που ομαλοποιούν την παραγωγή υδροχλωρικού οξέος.

Τα φάρμακα διαφέρουν ως προς τη σύνθεση, τον κατασκευαστή, τη μορφή απελευθέρωσης και τον μηχανισμό φαρμακολογικής δράσης. Το Omez διατίθεται με τη μορφή καψουλών με μικροκοκκία, τα οποία αρχίζουν να δρουν πιο γρήγορα και διατηρούν το θετικό θεραπευτικό τους αποτέλεσμα περισσότερο. Μετά τη λήψη του Omez (ομεπραζόλη), ο ασθενής αισθάνεται βελτίωση μετά από 50-60 λεπτά. Η ομεπραζόλη είναι ασφαλέστερη και πιο αποτελεσματική, έχει παρατεταμένη δράση. Αρκεί να παίρνετε το καψάκιο μία φορά την ημέρα. Το φάρμακο έχει εγκριθεί για εισαγωγή σε ασθενείς από 5 ετών.

Ποιο είναι πιο αποτελεσματικό: Nolpaza ή Ranitidine?

Το Nolpaza και η ρανιτιδίνη είναι φάρμακα κατά του έλκους που παρεμποδίζουν την παραγωγή υδροχλωρικού οξέος. Οι κύριες διαφορές είναι η σύνθεση και η φαρμακολογική ομάδα.

 1. Το Nolpaza είναι ένας εκπρόσωπος των αναστολέων αντλίας πρωτονίων, ο οποίος περιέχει παντοπραζόλη.
 2. Δείχνει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα 90-100 λεπτά μετά τη λήψη του φαρμάκου.
 3. Αφού ο ασθενής σταματήσει τη θεραπεία, υπάρχει πλήρης ανάρρωση της εκκριτικής δραστηριότητας μετά από 72-100 ώρες.
 4. Το Nolpaza είναι πιο βολικό στη χρήση: αρκεί μία εφάπαξ δόση το πρωί, ενώ η ρανιτιδίνη συνιστάται να χρησιμοποιείται τρεις φορές την ημέρα.

Το Nolpaza είναι ένα πιο σύγχρονο και αποτελεσματικό φάρμακο. Ωστόσο, εάν έχετε δυσανεξία στην παντοπραζόλη, ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει άλλα αντιεκκριτικά φάρμακα, συμπεριλαμβανομένης της ρανιτιδίνης..

Κατάλογος αναλογικών δισκίων Ρανιτιδίνης με τιμές στη Ρωσία

Τιμή για τη ρανιτιδίνη τον Δεκέμβριο του 2018: 20-40 ρούβλια.

Ανάλογα της ρανιτιδίνης, η λήψη των οποίων συνιστάται να συμφωνηθεί προηγουμένως με γαστρεντερολόγο ή θεραπευτή:

 1. Φαμοτιδίνη - 48 ρούβλια.
 2. Atsilok - 22 ρούβλια.
 3. Kvamatel (εισαγόμενο, ακριβό ανάλογο) - 125 ρούβλια.
 4. Ranisan (ένα φάρμακο παρόμοιο στη σύνθεση) - 60 ρούβλια.
 5. Rantak - 100 ρούβλια.
 6. Γαστροσιδίνη - 90 ρούβλια.
 7. Gistak - 70 ρούβλια.

Εάν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Ρανιτιδίνη ή τα ανάλογα της, ο ασθενής δεν παρατηρήσει βελτίωση στην ευεξία, συνιστάται να ακυρώσετε το φάρμακο και να συμβουλευτείτε έναν γιατρό.

Μέσα για τη θεραπεία του γαστρεντερικού σωλήνα Gedeon Richter KVAMATEL - αναθεώρηση

Η καλύτερη θεραπεία για τη γαστρίτιδα.

Η ιστορία της γνωριμίας μου με τον Kvamatel ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό. Αρχικά πήρα τη Ρανιτιδίνη, μετά μια πιο μοντέρνα εκδοχή της - το Kvamatel (γνωστό και ως Φαμοτιδίνη). Παρά το γεγονός ότι το φάρμακο είναι πολύ αποτελεσματικό και τώρα είναι πάντα στο γραφείο μου, οι γιατροί δεν βιάζονται να το συνταγογραφήσουν. Δεν ξέρω με τι συνδέεται - χαμηλά προσόντα και άγνοια των σύγχρονων ναρκωτικών ή με μια προσπάθεια αναπαραγωγής ανθρώπων για κάτι πιο ακριβό. Ναι, ακούγεται σαν συνωμοσία)) Αλλά υπάρχουν πραγματικά πολλά φθηνά φάρμακα που σε καμία περίπτωση δεν είναι κατώτερα στην αποτελεσματικότητα, και μπορεί ακόμη και να είναι καλύτερα από πολλά ακριβά. Νομίζω ότι η γαστρίτιδα είναι ένα αρκετά κοινό πρόβλημα και πολλοί αναζητούν λύση, αλλά για κάποιο λόγο δεν γνωρίζουν όλοι για το Kvamatel.

Ένας φίλος με συμβούλεψε να πάρω χάπια - ένα έμπειρο έλκος. Συνολικά, πάσχω από γαστρίτιδα για περίπου 10 χρόνια, αλλά με μεγάλες περιόδους ύφεσης και όλα χάρη στην Kvamatel (Famotidine).

Και το μυστικό είναι απλό - όσο πιο γρήγορα αρχίσετε να παίρνετε χάπια, αμέσως στα πρώτα σημάδια της εκδήλωσης της νόσου, τόσο πιο γρήγορα όλα τα δυσάρεστα συμπτώματα θα εξαφανιστούν και μπορείτε να ζήσετε ξανά μια πλήρη ζωή.

Έχω γαστρίτιδα με υψηλή οξύτητα. Οι κύριες αισθήσεις είναι καούρα, πόνος και βαρύτητα στο στομάχι, δυσάρεστες αισθήσεις στο στόμα, υπάρχει αύξηση της θερμοκρασίας τις πρώτες ημέρες. Φυσικά, η θεραπεία πρέπει να είναι περίπλοκη: δηλαδή, εκτός από τα χάπια, πρέπει σίγουρα να ακολουθήσετε μια δίαιτα και μερικά ακόμη φάρμακα για το καλύτερο αποτέλεσμα..

Πώς να πάρετε χάπια:

Για την ταχύτερη επιτάχυνση της απαλλαγής από δυσάρεστες αισθήσεις - ένα δισκίο το πρωί και το βράδυ πριν τον ύπνο.

Πριν από τα γεύματα, πήρα το Phosphalugel και μετά από κάθε γεύμα για να αποτρέψω την καούρα - Gaviscon διπλή δράση.

Αυτό είναι, η ιερή μου τριάδα έχει βοηθήσει περισσότερο από μία φορά και είναι μια εξαιρετική ολοκληρωμένη λύση στα προβλήματα. Και, φυσικά, ένα κοινό πρόβλημα με τη γαστρίτιδα είναι τα βακτήρια Helicobacter pylori, τα οποία αντιμετωπίζονται εύκολα με φτηνή μετρονιδαζόλη. Υπάρχει ακόμη και μια ειδική ανάλυση για την ανίχνευσή του, ώστε να μην πίνουν μόνο αυτά τα χάπια..

Λειτουργική αρχή:

Όλα είναι απλά εδώ - τα δισκία μπλοκάρουν ορισμένους υποδοχείς, μειώνουν την οξύτητα του στομάχου, επιτρέποντας έτσι στον κατεστραμμένο γαστρικό βλεννογόνο να ανακάμψει ταχύτερα.

Επιπλέον πληροφορίες:
Τα δισκία είναι μικρού μεγέθους, είναι εύκολο να πίνουν και δεν προκαλούν ενόχληση κατά τη λήψη. Είναι ενδιαφέρον ότι οι οδηγίες δείχνουν μεγάλο αριθμό πιθανών παρενεργειών, αλλά δεν τις έχω βιώσει. Ίσως μόνο μερικές φορές ναυτία, όταν το πήρα με άδειο στομάχι, αλλά αυτά είναι μικροπράγματα.

Οι οδηγίες λένε ότι τα χάπια διανέμονται από το φαρμακείο μόνο με ιατρική συνταγή, αλλά αγόρασα χωρίς ιατρική συνταγή, ούτε καν με ρώτησαν.

Από τα χαρακτηριστικά:
Δυστυχώς, υπάρχει ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της λήψης του Kvamatel - αυτό είναι ότι όταν σταματήσετε να το παίρνετε, τα συμπτώματα μπορεί να επιστρέψουν ή ακόμα και με εκδίκηση. Κατά τη διάρκεια περιόδων επιδείνωσης, πήρα χάπια για περίπου 2 μήνες στη σειρά, οπότε σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να σταματήσω απότομα, πρέπει πρώτα να μειώσετε τη δόση, για παράδειγμα, να πίνετε μόνο ένα χάπι την ημέρα και, στη συνέχεια, να αλλάζετε γενικά στο μισό. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να αποφύγετε την πιθανή παρενέργεια της επιστροφής της ανεπιθύμητης γαστρίτιδας..

Ποιο είναι καλύτερο: Ρανιτιδίνη ή Kvamatel

Ρανιτιδίνη

Κβαμάτελ

Με βάση τα ερευνητικά δεδομένα, το Kvamatel είναι καλύτερο από τη ρανιτιδίνη. Επομένως, σας συμβουλεύουμε να το επιλέξετε.

Αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν διαφορετικά δραστικά συστατικά. Επομένως, φροντίστε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας. Μερικά από αυτά μπορεί να μην λειτουργούν για τη θεραπεία σας..

Σύγκριση της αποτελεσματικότητας των Ranitidine και Kvamatel

Η αποτελεσματικότητα της ρανιτιδίνης είναι παρόμοια με την Kvamatel - αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα του φαρμάκου να έχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα είναι παρόμοια.

Για παράδειγμα, εάν το θεραπευτικό αποτέλεσμα της ρανιτιδίνης είναι πιο έντονο, τότε όταν χρησιμοποιείτε το Kvamatel, ακόμη και σε μεγάλες δόσεις, δεν θα είναι δυνατή η επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Επίσης, η ταχύτητα της θεραπείας - ένας δείκτης της ταχύτητας της θεραπευτικής δράσης σε Ranitidine και Kvamatel είναι περίπου η ίδια. Και η βιοδιαθεσιμότητα, δηλαδή, η ποσότητα μιας φαρμακευτικής ουσίας που φτάνει στον τόπο δράσης της στο σώμα, είναι παρόμοια. Όσο υψηλότερη είναι η βιοδιαθεσιμότητα, τόσο λιγότερο θα χαθεί όταν απορροφηθεί και χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό..

Σύγκριση ασφάλειας των Ranitidine και Kvamatel

Η ασφάλεια ενός φαρμάκου περιλαμβάνει πολλούς παράγοντες..

Επιπλέον, στη Ρανιτιδίνη, μοιάζει πολύ με το Kvamatel. Είναι σημαντικό όταν το φάρμακο μεταβολίζεται: οι φαρμακευτικές ουσίες απεκκρίνονται από το σώμα είτε αμετάβλητες είτε με τη μορφή προϊόντων των βιοχημικών μετασχηματισμών τους. Ο μεταβολισμός εμφανίζεται αυθόρμητα, αλλά τις περισσότερες φορές περιλαμβάνει τα κύρια όργανα, όπως το ήπαρ, τα νεφρά, τους πνεύμονες, το δέρμα, τον εγκέφαλο και άλλα. Κατά την αξιολόγηση του μεταβολισμού στη Ρανιτιδίνη, καθώς και στο Kvamatel, εξετάζουμε ποιο όργανο μεταβολίζει και πόσο κρίσιμο είναι το αποτέλεσμα σε αυτό.

Ο λόγος κινδύνου προς όφελος είναι όταν η συνταγογράφηση ενός φαρμάκου είναι ανεπιθύμητη, αλλά δικαιολογείται υπό ορισμένες προϋποθέσεις και περιστάσεις, με την υποχρεωτική τήρηση της προσοχής κατά τη χρήση. Ταυτόχρονα, η ρανιτιδίνη δεν έχει κινδύνους κατά τη χρήση, καθώς και το Kvamatel.

Επίσης, κατά τον υπολογισμό της ασφάλειας, λαμβάνεται υπόψη εάν εκδηλώνονται μόνο αλλεργικές αντιδράσεις ή πιθανή δυσλειτουργία των κύριων οργάνων. Σε άλλα θέματα, καθώς και την αναστρεψιμότητα των συνεπειών από τη χρήση του Ranitidine και Kvamatel.

Σύγκριση αντενδείξεων της ρανιτιδίνης και του Kvamatel

Με βάση τις οδηγίες. Ο αριθμός των αντενδείξεων για τη ρανιτιδίνη είναι αρκετά παρόμοιος με το Kvamatel και είναι μικρός. Αυτός είναι ένας κατάλογος συμπτωμάτων με σύνδρομα και ασθένειες, διάφορες εξωτερικές και εσωτερικές καταστάσεις υπό τις οποίες η χρήση του Ranitidine και του Kvamatel μπορεί να είναι ανεπιθύμητη ή απαράδεκτη..

Σύγκριση εθισμού μεταξύ Ρανιτιδίνης και Kvamatel

Όπως η ασφάλεια, ο εθισμός περιλαμβάνει επίσης πολλούς παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός φαρμάκου..

Έτσι, το σύνολο τιμών για παραμέτρους όπως «σύνδρομο απόσυρσης» και «ανάπτυξη αντίστασης» είναι λιγότερο στη Ρανιτιδίνη από ό, τι στο Kvamatel. Το σύνδρομο απόσυρσης είναι μια παθολογική κατάσταση που εμφανίζεται μετά τον τερματισμό της πρόσληψης ουσιών που προκαλούν εθισμό ή εξάρτηση από το σώμα. Και ως αντίσταση εννοείται η αρχική αντίσταση στο φάρμακο, σε αυτό διαφέρει από τη συνηθισμένη, όταν η αντίσταση στο φάρμακο αναπτύσσεται για μια ορισμένη χρονική περίοδο. Η παρουσία αντοχής μπορεί να εξακριβωθεί μόνο εάν έχει γίνει προσπάθεια αύξησης της δόσης του φαρμάκου στο μέγιστο δυνατό.

Σύγκριση των ανεπιθύμητων ενεργειών του Ranitidine και του Kvamatel

Παρενέργειες ή παρενέργειες είναι οποιοδήποτε ιατρικά ανεπιθύμητο συμβάν που βιώνει ένα άτομο μετά τη χορήγηση ενός φαρμάκου.

Η ρανιτιδίνη έχει περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από την Kvamatel. Αυτό συνεπάγεται ότι η συχνότητα της εκδήλωσής τους είναι χαμηλή σε Ranitidine και χαμηλή σε Kvamatel. Η συχνότητα της εκδήλωσης είναι ένας δείκτης για το πόσες περιπτώσεις εκδήλωσης ανεπιθύμητου αποτελέσματος από τη θεραπεία είναι πιθανές και καταχωρημένες. Η ανεπιθύμητη επίδραση στο σώμα, η ισχύς της επίδρασης και η τοξική επίδραση των φαρμάκων είναι διαφορετικές: πόσο γρήγορα το σώμα θα ανακάμψει μετά τη λήψη του και αν θα ανακάμψει καθόλου. Όταν χρησιμοποιείτε τη ρανιτιδίνη, η ικανότητα του σώματος να ανακάμψει γρηγορότερα είναι υψηλότερη από εκείνη του Kvamatel.

Σύγκριση της ευκολίας χρήσης του Ranitidine και του Kvamatel

Αυτή είναι η επιλογή μιας δόσης, λαμβάνοντας υπόψη διάφορες καταστάσεις και τη συχνότητα των δεξιώσεων. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε τη μορφή απελευθέρωσης του φαρμάκου, είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Η ευκολία χρήσης για το Ranitidine είναι περίπου η ίδια με εκείνη του Kvamatel. Ωστόσο, δεν είναι αρκετά βολικά για χρήση..

Η βαθμολογία των φαρμάκων καταρτίζεται από έμπειρους φαρμακοποιούς που μελετούν διεθνή έρευνα. Η αναφορά δημιουργείται αυτόματα.

Τελευταία ενημέρωση του οδηγού: 2019-09-19 06:00:55

Σύγκριση ναρκωτικών

Τι είναι καλύτερο KVAMATEL ή RANITIDIN: σύγκριση, διαφορές, κριτικές

ΡΑΝΙΤΙΔΙΝΗ
Το φάρμακο KVAMATEL

Κριτικές για φάρμακα RANITIDINE

Όνομα: Tatiana Demidova
Μαρτυρία: Κάτι φοβερό φάρμακο, τόσες πολλές παρενέργειες. Και ήθελα να πιω αυτή τη Ρανιτιδίνη. Η ομεροζόλη δεν με βοηθά πια, αλλά το έκανε καλά πριν..

Όνομα: Είναι εγώ
Μαρτυρία: Ενώ είναι ακόμα ζωντανός, εξοικονομήστε με φαμοτιδίνη, αν όχι στο φαρμακείο, τότε με ρανιτιδίνη από έλκη dpk (ανακαλύφθηκε στο 42). Ίσως υπάρχει κάτι καλύτερο - δεν ξέρω. Δοκίμασα το Omez - δεν βοηθάει. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν επίσης γιατροί σε ορισμένα μέρη. Με εκτίμηση, Alexey Vladimirovich - 63 ετών.

Όνομα: Tatiana Povoiko
Επανεξέταση: Πριν από περίπου 25 χρόνια είχα ένα έλκος δωδεκαδακτύλου και μετά από ενδονοσοκομειακή θεραπεία, μου συνταγογραφήθηκε ρανιτιδίνη για πρόληψη και, πιθανώς, για την ενοποίηση της θεραπείας, ένα δισκίο τη νύχτα. Πήρα αυτό το φάρμακο τα επόμενα χρόνια, αλλά ήδη όταν εμφανίστηκαν πόνοι στην περιοχή του στομάχου. Μπορώ να πω ότι με βοήθησε πολύ, μπορεί να πει κανείς, με έσωσε. Αλλά ακόμα, είναι αδύνατο να το πάρω χωρίς σύσταση γιατρού, ώστε να μην καλύψουμε μια πιο επικίνδυνη ασθένεια, η οποία γράφεται στις οδηγίες.

Όνομα: Σεργκέι Κούστοφ
Επανεξέταση: Η ρανιτιδίνη είναι μια εξαιρετική διάσωση από σοβαρό πόνο στο στομάχι!

Όνομα: evgeny vasiliev
Μαρτυρία: Κάτι φοβερό φάρμακο, τόσες πολλές παρενέργειες. Και ήθελα να πιω αυτή τη Ρανιτιδίνη. Η ομεροζόλη δεν με βοηθά πια, αλλά το έκανε καλά πριν..

Όνομα: Alexander Kuznetsov
Επανεξέταση: βοηθά στην καούρα

Όνομα: Victoria P.
Κριτική: Ευχαριστώ για τη συμβουλή, θα προσπαθήσω

Όνομα: Likhaeva Ekaterina
Κριτική: Καλησπέρα, ο κτηνίατρος συνταγογράφησε τη γάτα για δυσπεψία. Έχει αντιμετωπίσει κάποιος αυτό;?

Αγοράστε φυσικά φάρμακα για τη μείωση του στομάχου εδώ

Κωδικός προσφοράς έκπτωσης MAT6375

Κριτικές φαρμάκων KVAMATEL

Όνομα: Alexander Pyatalov
Επανεξέταση: Λειτουργεί, αυτό είναι σίγουρο! Η καούρα εξαφανίζεται και το στομάχι δεν πιέζεται!

Όνομα: Svetlana Sheina
Ανασκόπηση: Έχω πιει για μια εβδομάδα, η κατάστασή μου έχει βελτιωθεί αισθητά, αλλά η διατροφή είναι απαραίτητη!

Όνομα: Gulnara
Επανεξέταση: και μου συνταγογραφήθηκε kvamatel για φαρυγγίτιδα - μετά από κάψιμο του λαιμού μου με υγρό άζωτο. κανείς δεν θα σας πει τι σχέση έχει αυτό το φάρμακο με την φαρυγγίτιδα?

Όνομα: Anar
Επανεξέταση: για προφυλακτικούς σκοπούς, συνταγογραφήθηκε. Για να γράψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. εάν δεν χρειαζόταν δεν θα διοριζόταν

Όνομα: Τατιάνα
Επανεξέταση: Στην πρώτη - η ίδια υποδοχή όταν βοηθάει η έξαρση.

Όνομα: Lola Sultonova
Ανασκόπηση: Το Kvamatel είναι ασθενοφόρο για το στομάχι

Φαμοτιδίνη ή Ρανιτιδίνη: η οποία είναι καλύτερη, οι διαφορές μεταξύ αυτών των φαρμάκων

Οι ασθένειες του πεπτικού συστήματος απαιτούν πολύπλοκη θεραπεία με φάρμακα διαφορετικών ομάδων. Ο γαστρεντερολόγος πρέπει να κάνει μια επιλογή: Φαμοτιδίνη ή Ρανιτιδίνη - η οποία είναι καλύτερη. Για να συγκρίνετε τα ναρκωτικά, είναι απαραίτητο να μελετήσετε τη δράση, τις ομοιότητες και τις διαφορές τους..

Φαμοτιδίνη

Φαρματιδίνη με βάση το αντικαρκινικό φάρμακο. Ένα δισκίο περιέχει 20 mg βιοδραστικής ουσίας. Μεταξύ των ουσιών σχηματισμού είναι η μονοένυδρη λακτόζη. Τα δισκία είναι λευκά, στρογγυλεμένα, δέκα κομμάτια ανά κυψέλη.

Θεραπευτικές ιδιότητες

Η φαμοτιδίνη είναι ένας αναστολέας των υποδοχέων ισταμίνης που βρίσκονται στους ιστούς του γαστρικού βλεννογόνου. Αναστέλλει την έκκριση του γαστρικού χυμού, του υδροχλωρικού οξέος. Μειώνει την περιεκτικότητα σε οξύ και τον όγκο της γαστρικής έκκρισης γενικά, χωρίς να επηρεάζει την ποσότητα της πεψίνης που εκκρίνεται.

Δεν έχει πρακτικά καμία επίδραση στη συγκέντρωση γαστρίνης και στην εντερική κινητικότητα, δεν επηρεάζει την εργασία του παγκρέατος και του ηπατοβολικού συστήματος.

Οι μέγιστες συγκεντρώσεις επιτυγχάνονται εντός τριών ωρών μετά την εφαρμογή. Δεν είναι σε θέση να συσσωρευτεί στο σώμα, ο χρόνος ημιζωής είναι έως 3,5 ώρες. Σε ασθενείς που πάσχουν από ασθένειες του ουροποιητικού συστήματος, αυτός ο χρόνος μπορεί να αυξηθεί έως και είκοσι ώρες. Μεταβολικές διεργασίες με το φάρμακο συμβαίνουν στο ήπαρ.

Ενδείξεις για ραντεβού

Η φαμοτιδίνη ενδείκνυται για τις ακόλουθες παθολογίες:

 • ελκώδεις και διαβρωτικές βλάβες του γαστρικού βλεννογόνου μιας καλοήθους μορφής.
 • έλκος δωδεκαδακτύλου σε φόντο αυξημένης οξύτητας.
 • σύνδρομο υπερέκκρισης
 • γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Για λόγους πρόληψης, συνταγογραφείται για την πρόληψη του έλκους κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αντιβιοτικά, ΜΣΑΦ, καθώς και στο πλαίσιο της οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση.

Αντενδείξεις

Η φαμοτιδίνη αντενδείκνυται παρουσία επεισοδίων δυσανεξίας ανταγωνιστή υποδοχέα ισταμίνης στο ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Δεν ισχύει στην παιδική ηλικία, κατά τη διάρκεια της τεκνοποίησης και του θηλασμού.

Παρενέργειες

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι σπάνιες. Μεταξύ αυτών σημειώθηκαν:

 • αυξημένα επίπεδα ηπατικών τρανσαμινασών.
 • παραβίαση του καρδιακού ρυθμού και του αριθμού του αίματος
 • πονοκεφάλους, χτύπημα στα αυτιά
 • αποφρακτική αναπνοή
 • διαταραχές κοπράνων
 • με αλλεργίες - σοβαρές δερματικές αντιδράσεις.

Ασθενείς από εβδομήντα ετών μπορεί να εμφανίσουν παρενέργειες από την ψυχή: συναισθηματικός ενθουσιασμός, σύγχυση, αϋπνία, φόβος, υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Ρανιτιδίνη

Παράγοντας κατά του έλκους που βασίζεται στην υδροχλωρική ραντιδίνη. Το δισκίο περιέχει 0,15 ή 0,3 g της βιοδραστικής ουσίας. Μεταξύ των ουσιών που σχηματίζουν περιέχει μονοϋδρική λακτόζη.

Θεραπευτικές ιδιότητες

Ο μηχανισμός δράσης του φαρμάκου είναι να αποκλείει ανταγωνιστικά τους υποδοχείς ισταμίνης που βρίσκονται στα κύτταρα του γαστρικού βλεννογόνου. Μειώνει την έκκριση του γαστρικού χυμού, που προκαλείται από οποιονδήποτε παράγοντα: τροφικό στρες, γαστρίνη, καφεΐνη, φάρμακα.

Δεν επηρεάζει την εντερική κινητικότητα και την περισταλτικότητα, χαρακτηρίζεται από τη διάρκεια της δράσης. Δεν επηρεάζει τα ενζυματικά συστήματα του ήπατος. Ημιζωή - έως και τρεις ώρες, απεκκρίνεται από τα νεφρά.

Ενδείξεις χρήσης

Η ρανιτιδίνη συνταγογραφείται από γαστρεντερολόγο ως μέρος συνδυαστικής θεραπείας για τις ακόλουθες ασθένειες:

 • έλκος του στομάχου και του άνω εντέρου στο πλαίσιο της αυξημένης οξύτητας του γαστρικού χυμού.
 • ελκώδεις βλάβες που δεν σχετίζονται με τη μόλυνση από Helicobacter pylori: έλκη στρες, διάβρωση στο πλαίσιο της χρήσης ΜΣΑΦ και / ή αντιβιοτικών.
 • δυσπεπτική διαταραχή λειτουργικής φύσης.
 • επιδείνωση της χρόνιας μορφής γαστρίτιδας με υψηλή οξύτητα.
 • γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Αντενδείξεις

Η θεραπεία με ρανιτιδίνη απαγορεύεται με γνωστή υπερευαισθησία στα συστατικά της. Δεν συνταγογραφείται για ογκολογικές παθολογίες του γαστρεντερικού σωλήνα και κίρρωση του ήπατος, καθώς και παρουσία εγκεφαλοπάθειας, συμπεριλαμβανομένου του ιστορικού της νόσου. Η σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια είναι επίσης αντένδειξη.

Παρενέργειες

Τα ανεπιθύμητα συμπτώματα είναι παρόμοια με αυτά της Famotidine:

 • παραβίαση του αριθμού του αίματος και του καρδιακού ρυθμού.
 • αντιδράσεις υπερευαισθησίας που εκδηλώνονται στο δέρμα.
 • πονοκεφάλους, κόπωση, σύγχυση αναστρέψιμης μορφής.
 • μειωμένη αρτηριακή πίεση, κόπρανα, ναυτία.

Παρατηρούνται αναστρέψιμες αλλαγές στις εργαστηριακές παραμέτρους του ήπατος, κρίνοντας από τις κριτικές. Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν γιατρό και να σταματήσετε να παίρνετε το φάρμακο.

Ομοιότητες με τα ναρκωτικά

Η φαμοτιδίνη και η ρανιτιδίνη είναι πολύ παρόμοια λόγω του γεγονότος ότι ανήκουν στην ίδια φαρμακοθεραπευτική ομάδα. Και οι δύο αντιπροσωπεύουν μια ομάδα φαρμάκων κατά του έλκους που ενεργούν αναστέλλοντας τους υποδοχείς ισταμίνης στο στομάχι..

Από αυτή την άποψη, οι παρενέργειες και οι αντενδείξεις τους είναι επίσης παρόμοιες. Και τα δύο φάρμακα απαγορεύονται για έγκυες γυναίκες, θηλασμό και δεν χρησιμοποιούνται στη θεραπεία παιδιών.

Διαφορές

Οι διαφορές μεταξύ της φαμοτιδίνης και της ρανιτιδίνης είναι ασήμαντες και δεν επηρεάζουν με κανέναν τρόπο την αποτελεσματικότητα της θεραπείας. Με δράση και επιρροή στο σώμα, αυτά είναι πανομοιότυπα φάρμακα που μπορούν εύκολα να λειτουργήσουν ως αμοιβαία υποκατάστατα και ανάλογα μεταξύ τους.

Kvamatel (Φαμοτιδίνη)

Υπάρχουν αντενδείξεις. Συζητήστε με το γιατρό σας πριν το πάρετε.

Εμπορικές ονομασίες στο εξωτερικό (στο εξωτερικό) - Acrilo, Amfamox, Blocacid, Cronol, Fadul, Famine, Famocid, Famodin, Famonext, Famopril, Famopsin, Famorila, Famoset, Famosin, Famox, Febcid, Fluxid, Gastopride, Gastridin, Gastropen, If, Ingastri, Invigan, Motidin, Mylanta AR, Pepcid, Peptigal, Peptinex, Servipep, Tameran, Tamin, Topcid, Ulcimax, Ulgarine, Zactane.

Όλοι οι αποκλειστές των υποδοχέων ισταμίνης Η2 - εδώ.

Όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη γαστρεντερολογία είναι εδώ.

Μπορείτε να κάνετε μια ερώτηση ή να δημοσιεύσετε μια κριτική σχετικά με ένα φάρμακο (παρακαλώ, μην ξεχάσετε να αναφέρετε το όνομα του φαρμάκου στο κείμενο του μηνύματος) εδώ.

Παρασκευάσματα που περιέχουν φαμοτιδίνη (φαμοτιδίνη, κωδικός ATC (ATC) A02BA03):

Συχνές φόρμες απελευθέρωσης (περισσότερες από 100 προτάσεις στα φαρμακεία της Μόσχας)
ΟνομαΦόρμα έκδοσηςΣυσκευασία, τεμΗ χώρα κατασκευήςΤιμή στη Μόσχα, rΠροσφορές στη Μόσχα
Κουματέλκόνις για ένεση 20 mg σε φιαλίδιοπέντεΟυγγαρία, Gedeon Richter225- (μέσος όρος 406) -486287↗
Quamatel mini10mg δισκίαδεκατέσσεραΟυγγαρία, Gedeon Richter55- (μέσος όρος 66) -76270↘
Κουματέλδισκία 20mg28Ουγγαρία, Gedeon Richter120- (μέσος όρος 144) -167849↗
Κουματέλδισκία 40mgδεκατέσσεραΟυγγαρία, Gedeon Richter104- (μέσος όρος 126) -145662↗
Φαμοτιδίνη (Φαμοτιδίνη)δισκία 20mg20 και 30Σερβία, Hemofarmγια 20τμχ: 10- (μέσος όρος 32) -40;
για 30τμχ: 21- (μέσος όρος 49) -57
514↘
Φαμοτιδίνη (Φαμοτιδίνη)δισκία 40mg20 και 30Διάφοροςγια 20 τεμάχια: 16- (μέσος όρος 65) -74
για 30τμχ: 58- (μέσος όρος 73) -88
438↘
Σπάνια εντοπίστηκαν και αποσύρθηκαν από τις μορφές πώλησης (λιγότερες από 100 προσφορές στα φαρμακεία της Μόσχας)
ΟνομαΦόρμα έκδοσηςΣυσκευασία, τεμΗ χώρα κατασκευήςΤιμή στη Μόσχα, rΠροσφορές στη Μόσχα
Ολφαμίδηδισκία 20mg20Σλοβενία, Krka53- (μέσος όρος 64) -7210↘
Ολφαμίδηδισκία 40mgδέκαΣλοβενία, Krka53- (μέσος όρος 66) -678↘
Φαμοζάνηδισκία 20mg20Τσεχία, ProMed52- (μέσος όρος 53) -593↘
Φαμοζάνηδισκία 40mgδέκαΤσεχία, ProMed49-532↘
Famotidine Stadaδισκία 20mg20 και 30Ρωσία, Makiz10-5310↗
Φαμοτιδίνη-ΑΚΟΣδισκία 20mg20Ρωσία, Σύνθεση10-368
Φαμοτιδίνη-ΑΚΟΣδισκία 40mg20Ρωσία, Σύνθεση17- (μέσος όρος 49↗) -6610↘
Φαμοτιδίνη-Acriδισκία 20mg20Ρωσία, Akrikhin9- (μέσος όρος 26) -4953↗
Φομοκτονίαδισκία 40mg100Ινδία, Σαν63-654
Apo-Famotidine (Apo-Famotidine)δισκία 20mgτριάνταΚαναδάς, Apotexόχιόχι

Kvamatel (Famotidine) - οδηγίες χρήσης

φαρμακολογική επίδραση

Αναστολέας υποδοχέα ισταμίνης Η2 γενιάς III. Καταστέλλει την παραγωγή υδροχλωρικού οξέος, τόσο βασικό όσο και διεγερμένο από ισταμίνη, γαστρίνη και, σε μικρότερο βαθμό, ακετυλοχολίνη. Ταυτόχρονα με μείωση της παραγωγής υδροχλωρικού οξέος και αύξηση του pH, η δραστικότητα της πεψίνης μειώνεται. Η διάρκεια δράσης με μία εφάπαξ δόση εξαρτάται από τη δόση και κυμαίνεται από 12 έως 24 ώρες.

Φαρμακοκινητική

Μετά την από του στόματος χορήγηση, απορροφάται γρήγορα, αλλά ατελή από το γαστρεντερικό σωλήνα. Το Cmax στο πλάσμα του αίματος επιτυγχάνεται μετά από 2 ώρες. Η βιοδιαθεσιμότητα είναι 40-45% και αλλάζει ελαφρώς παρουσία τροφής.

Το T1 / 2 από το πλάσμα είναι περίπου 3 ώρες και αυξάνεται σε ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. Η δέσμευση πρωτεϊνών είναι 15-20%. Ένα μικρό μέρος της δραστικής ουσίας μεταβολίζεται στο ήπαρ για να σχηματίσει φαμοτιδίνη S-οξείδιο. Τα περισσότερα εκκρίνονται αμετάβλητα στα ούρα.

Ενδείξεις χρήσης

 • θεραπεία και πρόληψη υποτροπής του γαστρικού έλκους και του έλκους του δωδεκαδακτύλου, οισοφαγίτιδα από παλινδρόμηση, σύνδρομο Zollinger-Ellison, ασθένειες και καταστάσεις που συνοδεύονται από αυξημένη έκκριση γαστρικού χυμού, πρόληψη διαβρωτικών και ελκωτικών βλαβών του γαστρεντερικού σωλήνα κατά τη λήψη ΜΣΑΦ. αιμορραγία από την άνω γαστρεντερική οδό (για ενδοφλέβια χορήγηση, στο πλαίσιο σύνθετης θεραπείας),
 • συμπτωματική θεραπεία της δυσπεψίας που σχετίζεται με αυξημένη οξύτητα του γαστρικού χυμού (καούρα, ξινή ρήξη κ.λπ.).

Δοσολογία

Ατομικό, ανάλογα με τις ενδείξεις.

Μέσα για σκοπούς θεραπείας, 10-20 mg χρησιμοποιούνται 2 φορές την ημέρα ή 40 mg 1 φορά την ημέρα. Εάν είναι απαραίτητο, η ημερήσια δόση μπορεί να αυξηθεί στα 80-160 mg. Για τους σκοπούς της προφύλαξης - 20 mg 1 φορά την ημέρα πριν τον ύπνο.

Όταν χορηγείται ενδοφλεβίως, μία εφάπαξ δόση είναι 20 mg, το διάστημα μεταξύ των ενέσεων είναι 12 ώρες.

Με κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml / λεπτό ή με συγκέντρωση κρεατινίνης στον ορό μεγαλύτερη από 3 mg / dL, συνιστάται η μείωση της δόσης στα 20 mg ανά ημέρα..

Παρενέργεια

Από το πεπτικό σύστημα: πιθανή έλλειψη όρεξης, ξηροστομία, διαταραχές γεύσης, ναυτία, έμετος, φούσκωμα, διάρροια ή δυσκοιλιότητα. σε ορισμένες περιπτώσεις - η ανάπτυξη χολοστατικού ίκτερου, αύξηση του επιπέδου των τρανσαμινασών στο πλάσμα του αίματος.

Από την πλευρά του κεντρικού νευρικού συστήματος: πιθανός πονοκέφαλος, αυξημένη κόπωση, εμβοές, παροδικές ψυχικές διαταραχές.

Από το καρδιαγγειακό σύστημα: σπάνια - αρρυθμίες.

Από το αιματοποιητικό σύστημα: πολύ σπάνια - ακοκκιοκυτταραιμία, πανκυτταροπενία, λευκοπενία, θρομβοπενία.

Από την πλευρά του μυοσκελετικού συστήματος: πιθανός μυϊκός πόνος, πόνος στις αρθρώσεις.

Αλλεργικές αντιδράσεις: φαγούρα, βρογχόσπασμος, πυρετός.

Δερματολογικές αντιδράσεις: πιθανή αλωπεκία, ακμή vulgaris, ξηρό δέρμα.

Τοπικές αντιδράσεις: ερεθισμός στο σημείο της ένεσης.

Αντενδείξεις

Κύηση, γαλουχία, υπερευαισθησία στην φαμοτιδίνη.

Εφαρμογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας

Αντενδείκνυται για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και της γαλουχίας.

Η φαμοτιδίνη απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα..

Αίτηση για παραβιάσεις της ηπατικής λειτουργίας

Χρησιμοποιήστε με προσοχή σε ασθενείς με διαταραχή της ηπατικής λειτουργίας.

Εφαρμογή για εξασθενημένη νεφρική λειτουργία

Χρησιμοποιήστε με προσοχή σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία.

Εφαρμογή σε παιδιά

Περιορισμένη κλινική εμπειρία με φαμοτιδίνη σε παιδιά.

Ειδικές Οδηγίες

Χρησιμοποιήστε με προσοχή σε ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας.

Πριν ξεκινήσετε τη θεραπεία, είναι απαραίτητο να αποκλείσετε την πιθανότητα κακοήθειας νόσου του οισοφάγου, του στομάχου ή του δωδεκαδακτύλου.

Δεν μεταβάλλει τη δραστηριότητα των μικροσωμικών ενζύμων του ήπατος.

Το διάστημα μεταξύ της λήψης αντιόξινων και της φαμοτιδίνης πρέπει να παρατηρείται τουλάχιστον 1-2 ώρες.

Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα

Με ταυτόχρονη χρήση με αντιπηκτικά, δεν αποκλείεται η πιθανότητα αύξησης του χρόνου προθρομβίνης και ανάπτυξης αιμορραγίας.

Με ταυτόχρονη χρήση με αντιόξινα που περιέχουν υδροξείδιο μαγνησίου και υδροξείδιο αργιλίου, είναι δυνατόν να μειωθεί η απορρόφηση της φαμοτιδίνης.

Με ταυτόχρονη χρήση με ιτρακοναζόλη, είναι πιθανή μείωση της συγκέντρωσης της ιτρακοναζόλης στο πλάσμα του αίματος και μείωση της αποτελεσματικότητάς της.

Με ταυτόχρονη χρήση με νιφεδιπίνη, περιγράφηκε μια περίπτωση μείωσης της καρδιακής παροχής και της καρδιακής απόδοσης, προφανώς λόγω της αύξησης της αρνητικής ινοτροπικής επίδρασης της νιφεδιπίνης.

Με ταυτόχρονη χρήση με νορφλοξασίνη, μειώνεται η συγκέντρωση της νορφλοξασίνης στο πλάσμα του αίματος. με προβενεσίδη - αυξάνει τη συγκέντρωση της φαμοτιδίνης στο πλάσμα του αίματος.

Με ταυτόχρονη χρήση, έχει περιγραφεί μια περίπτωση αύξησης της συγκέντρωσης της φαινυτοΐνης στο πλάσμα του αίματος με κίνδυνο ανάπτυξης τοξικής δράσης.

Με ταυτόχρονη χρήση, η βιοδιαθεσιμότητα της cefpodoxime μειώνεται, προφανώς λόγω της μείωσης της διαλυτότητάς της στα περιεχόμενα του στομάχου με αύξηση του pH του γαστρικού χυμού υπό την επίδραση της φαμοτιδίνης.

Με ταυτόχρονη χρήση με κυκλοσπορίνη, είναι δυνατή μια ελαφρά αύξηση της συγκέντρωσης κυκλοσπορίνης στο πλάσμα του αίματος.

Όροι χορήγησης από φαρμακεία

Το φάρμακο έχει εγκριθεί για χρήση ως μέσο OTC.

Συνθήκες και περίοδοι αποθήκευσης

Μακριά από παιδιά σε θερμοκρασία 15-30 ° C, προστατευμένη από το φως.

Ημερομηνία λήξης: 3 έτη.

Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία.

Μια Άλλη Ταξινόμηση Των Παγκρεατίτιδας